G-ZSTP8QQXVC

Oplever du udfordringer med kommunikationen i dit team?

Overvejer du, hvordan team sammensætningen skal være fremadrettet?

Teamsamarbejde

Det gode teamsamarbejde

Formålet med et godt teamsamarbejde, er, at en gruppe mennesker med forskellige kompetencer og evner indgår i et fælles samarbejde. Her løser de en given opgave. Det kan være  kortsigtet og være fokuseret omkring et projekt. Men det kan også være mere langsigtet, hvor en afdeling skal fungere sammen som et team. 

Som mennesker er vi forskellige. Det betyder, at vi kommunikerer og interagerer med hinanden på forskellige måder.

Et godt teamsamarbejde handler om, at være bevidst om medarbejdernes forskellige adfærdsmønstre og måder at kommunikere på. Når I er bevidste om dette, har du som leder mulighed for at drage nytte af medarbejdernes forskelligheder og sammensætte et velfungerende team, hvor glæde og trivsel fremmes baseret på fællesskabet. 

LÆS MERE OM TEAMSAMARBEJDE I DENNE CASE →

Få hjælp til at danne et godt og velfungerende team

Jeg hjælper virksomheder, når der skal etableres nye relationer i et team. Jeg træder også til, hvis der er uoverensstemmelser i et eksisterende team eller når forskellige teams  skal slås sammen. 

Med afsæt i jeres udfordringer og behov skræddersyr Budden Optimering et forløb. Forløbet strækker sig over en kortere eller længere periode. Forløbet kan tage udgangspunkt i en personanalyse af teammedlemmernes adfærdsmønstre. Analysen vil efterfølgende blive brugt i forbindelse med coaching af medlemmerne af teamet.

På baggrund af de forskellige personanalyser vil der desuden være mulighed for, at jeg igangsætter og faciliterer en eller flere workshops med fokus på det gode teamsamarbejde. 

Efter endt forløb vil der være skabt nye relationer i teamet. Medlemmerne i teamet vil  se på hinanden med nye øjne, og være bevidste om de forskelligheder, der er i teamet og bruge det hjælpsomt i fremtidige samarbejder.

Vil du gerne styrke dit team? Det kan du bl.a. gøre ved at kortlægge teammedlemmernes forskellige profiler og blive klogere på, hvordan de kommunikere.

LÆS MERE OM DISC PERSONANALYSE →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om teamsamarbejde eller er interesseret i et forløb.