G-ZSTP8QQXVC

Er du interesseret i at vide, hvordan du øger arbejdsglæden på din arbejdsplads?

Oplever du, at dine medarbejdere ofte er sygemeldte?

Medarbejdertrivsel

Trivsel på arbejdspladsen 

Medarbejdertrivsel handler om, hvordan den enkelte medarbejder oplever at have det på sit arbejde. Ofte er trivsel på arbejdspladsen defineret ved, at man oplever velvære og balance i forhold til de krav, behov og kompetencer, man som medarbejder bliver stillet overfor. 

Som leder er det vigtigt, at du er opmærksom på dine medarbejderes trivsel og arbejdsglæde. Men i en presset hverdag, hvor fokus er centreret omkring driften og virksomhedens bundlinje, kan medarbejdertilfredshed let komme i anden række. 

Dette kan ende i en ond spiral, da medarbejdernes trivsel netop har indvirkning på virksomhedens resultater og økonomiske vækst. Hvis medarbejderne ikke trives, reduceres effektiviteten, sygemeldinger øges og kan i sidste ende føre til, at medarbejderen søger væk. Det handler derfor om, at du som leder er opmærksom på dine medarbejdere. Ved at have fokus på trivselsudfordringer, vil virksomheden opleve, at de ansatte oplever større arbejdsglæde, øget performance og  lavere sygefravær. 

Når medarbejderne har det godt, har virksomheden det godt. 

Få hjælp til medarbejdertrivsel og arbejdsglæde

Med afsæt i jeres udfordringer og behov skræddersyr Budden Optimering et forløb, der strækker sig over en kortere eller længere periode. Forløbet vil i de fleste tilfælde tage udgangspunkt i en medarbejdertrivselsundersøgelse, der efterfølgende anvendes i forbindelse med coaching af ledere og medarbejdere. På baggrund af undersøgelsen vil der desuden være mulighed for, at jeg igangsætter og faciliterer en eller flere workshops med fokus på trivselsudfordringer og arbejdsglæde.

Det kan være svært at danne sig et overblik over uhensigtsmæssige vaner og mængden af spildtid i ens virksomhed.

LÆS MERE OM OPTIMERING →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om medarbejdertrivsel eller er interesseret i et forløb.