G-ZSTP8QQXVC

Oplever du, at det kan være svært som leder at drøfte dine ledelsesmæssige udfordringer med dine nærmeste kollegaer?

Står du overfor udfordringer, du ikke ved, hvordan du skal håndtere og har brug for nye øjne?

Ledersparring

Ledersparring er et fortroligt rum til lederudvikling 

Ledersparring handler om, at du som leder kan have brug for at tale med en, som ikke er din chef eller lederkollega. 

Du kan derfor mangle et rum til sparring og udvikling. Ledersparring giver en mulighed for at indgå i et fortroligt rum, hvori der er plads til refleksion.
Et rum, hvor eksistentielle overvejelser kan finde sted, og hvor der er plads til at kunne træde ud af din lederrolle.

Ved at sparre med en coach har du mulighed for at få nye øjne på en sag og møde konstruktivt modspil.

Få hjælp til sparring og lederudvikling

Med afsæt i dine udfordringer og behov skræddersyr Budden Optimering et forløb med ledersparring. Forløbets varighed kan være af kortere eller længere varighed.

Forløbet vil være nærværende og coachbaseret. Ledersparringen kan tage udgangspunkt i en DISC personanalyse, der bliver brugt til kortlægning af adfærdsmønstre.

Ved ledersparring, hjælper jeg med de udfordringer, du som leder står med. Som dig sparringspartner giver jeg dig mulighed for et fortroligt rum. Jeg bistår med at fastholde fokus, at udfordre dig og finde løsninger. 

Ledersparring giver mulighed for at

– reflektere over egen adfærd, strategier og beslutninger og modtage feedback fra en erfaren, uvildig sparringspartner, som kan tilføre perspektiver og konstruktive input
– lære at træffe bedre beslutninger og opnå bedre resultater
– udvikle dine lederevner og styrke din motivation

Oplever du, at der opstår mange misforståelser i forbindelse med teamsamarbejde?

LÆS MERE OM TEAMSAMARBEJDE →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om ledersparring eller er interesseret i et forløb.