G-ZSTP8QQXVC

Oplever du, at I kommunikerer skævt af hinanden i jeres team?

Har du en fornemmelse af, at du ikke drager nytte af dine medarbejderes fulde potentiale?

DISC personanalyse 

Bliv klogere på dig selv og dine medarbejdere som en fælles enhed

DISC personanalyse bliver brugt til at beskrive en persons adfærd i en bestemt situation. Analysen bruges også til at forstå menneskers forskellige måder at kommunikere og forstå samt forholde sig til hinanden på. Modellen består af 4 overordnede adfærdstræk: 

  • Dominans
  • Indflydelse
  • Stabilitet
  • Kompetence 

DISC personanalyse bliver bl.a. brugt i forbindelse med trivsel og samarbejde, da det handler om hvordan vi kommunikerer.

Når vi har kendskab til hinandens måder at kommunikere og samarbejde på opstår der færre misforståelser. Dermed føler vi os bedre forstået. Det er dermed med til at større arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne. 

Som leder er det en værdifuld indsigt at kende dine medarbejderes forskellige profiler. Når du gør det, kan du drage nytte af medarbejdernes fulde potentiale.

Derudover kan du som leder have stor gavn af at kende sin egen profil. Det giver dig nemlig indsigt i dine egne præferencer for adfærd. Derved har du mulighed for at være bevidst om den – hos dig selv og andre. 

“DISC profilen har givet mig nogle rigtig fine redskaber til at blive klogere på mig selv.  Hvad har jeg af ressourcer og hvad er energikrævende for mig.

Som mennesker kan man løse mange forskellige slags opgaver, men nogle er bare nemme og ligger lige til højrebenet og andre opgaver, kan virke mere tunge og udmattende. Det har givet mig en større bevidsthed om, hvad der er energi givende, og hvad der er energi krævende.

Derudover har DISC profilen givet mig et overblik over forskellige karaktertræk, som er brugbare, at vide noget om i forhold til at se forskelligheder blandt mennesker som en ressource.

Jeg er blevet opmærksom på nogle områder, som jeg ønsker at videreudvikle både personlige og arbejdsmæssigt.

Rikke er meget grundig og god til at forklare personanalysen, og hun får mine varmeste anbefalinger.”

Karoline Enevoldsen
Ergoterapeut og partner hos Børnespecialisterne

Få hjælp til udarbejdelse og kortlægning af DISC personanalyser

Jeg hjælper virksomheder med at blive klogere på deres ressourcer i form af medarbejdernes forskellige profiler.

Med afsæt i jeres udfordringer og behov skræddersyr Budden Optimering et forløb, der strækker sig over en kortere eller længere periode. Forløbet vil tage udgangspunkt i en DISC profil af medarbejderne, der efterfølgende vil blive brugt i forbindelse med coaching af de involverede parter. På baggrund af de forskellige personanalyser vil der desuden være mulighed for, at jeg igangsætter og faciliterer en eller flere workshops med fokus på adfærd og kommunikation. 

Medarbejderne vil på workshoppen have mulighed for at få indsigt i profilernes forskellige adfærd, og lærer redskaber og teknikker til at kunne interagere og kommunikere med profiler, der adfærdsmæssigt er anderledes end deres egen profil. 

Derudover er det også muligt at benytte DISC profiler i forbindelse med ledersparring, da DISC personanalyse er et virkningsfuldt værktøj, hvis man som leder ønsker at blive klogere på sine egne styrker og udviklingsmuligheder. 

Man kan som leder have brug for et rum til sparring, hvori man har mulighed for at udvikle  sig som leder.

LÆS MERE OM LEDERSPARRING →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om DISC personanalyse eller er interesseret i et forløb.