G-ZSTP8QQXVC

Ydelser

Optimering

Optimering af arbejdsprocesser handler om at få skabt optimale arbejdsgange og minimere mængden af spildtid, så ens medarbejdere kan yde deres optimale. Det handler med andre ord om at få beskrevet processerne i virksomheden og få klarlagt de forskellige ansvarsområder. 

Forandringsprocesser

Vi møder konstant forandringer. Der kan være stor forskel på, hvordan man lader sig påvirke af nye tiltag. Som leder er det derfor vigtigt at være opmærksom på medarbejderne i processen, så forandringerne ikke bliver mødt af modstand. 

Medarbejdertrivsel

Som leder er det vigtigt at have fokus på arbejdsglæde og  trivsel blandt ens medarbejdere.  I en presset hverdag kan det dog være vanskeligt at afsætte tid, eller man kan mangle redskaber til at danne sig et overblik over medarbejdertrivslen.

Ledersparring

Man kan som leder have brug for at sparre med en, som ikke er ens kollega. Ledersparring giver en mulighed for at indgå i et fortroligt rum, hvori man kan tale om udfordringer, ambitioner og hvor ideer kan blive vendt og drejet.

Teamsamarbejde

Når et professionelt samarbejde fungerer godt, hvori der skabes nye ideer, tages beslutninger og løses komplekse problemstillinger, handler det i høj grad om kommunikation. 

DISC personanalyse 

DISC personanalyse bliver bl.a. brugt i forbindelse med trivsel og samarbejde på arbejdspladsen. Det er et redskab til at afdække adfærdsmønstre – og i endnu højere grad, hvordan man interagerer og kommunikerer med personer, der adfærdsmæssigt er anderledes end ens egen profil.

Du er velkommen til at kontakte mig