G-ZSTP8QQXVC

Resultater gennem trivsel, mental sundhed og bæredygtighed

Det er videnskabeligt underbygget, at når du ønsker at undgå mistrivsel og i stedet skabe optimal arbejdsglæde for dig og dine medarbejdere, så går vejen gennem trivsel, mental sundhed og bæredygtighed. 

Alle tre emner, som afspejler sig på bundlinjen og giver øget værdi i virksomheden, når du ved, hvordan du helt konkret implementerer dem i dagligdagen. 

Det hjælper jeg dig med.

Jeg brænder for at skabe bedre resultater for mennesker på arbejdspladsen gennem processer og tilgange, hvor mental trivsel og bæredygtighed indgår. 

Jeg hjælper både offentlige og private samt enkeltpersoner.

Den uundgåelige forandring

Forandringer er uundgåelige, men for ikke at skabe utryghed og stress i forandringsprocessen, er det vigtig for mig at inddrage de parter, der er en del af forandringen – og at skabe mening sammen med de involverede. Det er et fælles projekt.

Jeg hjælper med at identificere, implementere og evaluere på forandringsprocessen. Det gør jeg i øjenhøjde med dig, medarbejderne og andre interessenter.

Vi skaber jo forandring fordi det giver mening og vi kan se, at det gør en forskel.

Forandringer kan forebygge manglende arbejdsglæde og mistrivsel i virksomheden

Vi skaber forandring for at skabe bedre arbejdsforhold, bedre processer, bedre flow og bedre arbejdsgange.

Vi gør det for at højne den fysiske og mentale trivsel, for at skabe glade medarbejdere – fordi vi ved, at det giver mening. For den enkelte, for kollegaskabet og for bundlinjen.

Det handler om praktik og at der skal ske noget – vi skal handle helt konkret og praktisk – ikke kun tale om det.

Man skal opleve, at “Hey vi har lige brugt tid på denne snak, men den har været motiverende, fordi vi nu ved, at vi skal…. allerede i morgen.

Altså ikke endnu et møde uden action eller plan for det videre forløb, men i stedet hands-on viden og handling, så forandringer bliver en god oplevelse.

Har du brug for assistance i forbindelse med organisationsudvikling, strategisk forandringsledelse,  trivsel, arbejdsglæde og bæredygtige processer i virksomheden, kan jeg hjælpe dig.

 

Det er min passion at skabe udvikling og optimering af værdiskabende processer i administrationer og stabsfunktioner.

Det er vigtigt for mig, at du (som leder) oplever en optimering af jeres arbejdsprocesser tillige med succesfuld implementering af nye forandringer, og at medarbejderen ser sig inddraget i processen.

Når medarbejderne inddrages i virksomhedens strategi, så opleves den meningsfuld, og medarbejderne får lyst til at tage ejerskab, – og jeg har erfaringen der får det til at ske.

Sammen skaber vi en bedre bundlinje med højere effektivitet og trivsel hos medarbejderne som resultat.

Kobles bæredygtighed på ovenstående skaber du en fremtidssikker virksomhed, der skaber omstilling til gavn for nuværende og kommende generationer.

Arbejdsglæde i virksomheden med Budden Optimering

Ydelser hos Budden Optimering

  • 1:1 sparring
  • Workshops
  • Skræddersyede forløb
  • Optimering af processer – udarbejdelse af årshjul
  • Organisationsforandringer
  • Strategi- udvikling og implementering
  • Medarbejder- team- og ledelsesudvikling
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Bæredygtighedsprocesser
Budden Optimering skaber arbejdsglæde i virksomheden gennem optimering og forandringsprocesser

Værdier  i samarbejdet med Budden Optimering

Værdiskabende resultater

Troværdig og tillidsskabende

Professionel

Ordentlig

Jeg hjælper virksomheder med at optimere processer og skabe forandringer, der giver arbejdsglæde i virksomheden

Om Rikke

 

Jeg hedder Rikke Kjærsgaard Budden.

Jeg er gift, har to voksne sønner og de to lækreste børnebørn.

Jeg har en lang baggrund i den administrative verden, heraf flere år i uddannelsessektoren og mange år som leder af en studieadministration.

Det har altid været vigtigt for mig, at udvikle mig, og jeg har derfor blandt andet taget en diplomuddannelse i ledelse, Proceskonsulentuddannelse, PRINCE2 og Scrum Master samt certificeret i DISC Personanalyse.

Du er meget velkommen til at aftale et møde med mig, hvor vi kan se på, hvordan dit/virksomhedens behov kan drage nytte af mine kompetencer. 

 

 

Telefon: 44 48 44 48