G-ZSTP8QQXVC

Er arbejdsgangene tunge? Og har du en fornemmelse af, at noget kunne gøres smartere?

Mangler I redskaber til at kunne danne jer et overblik over, hvem der gør hvad i jeres afdeling?

Optimering af arbejdsprocesser

Optimering af arbejdsprocesser handler om at få skabt flow i arbejdsgange. Det handler også om at få minimeret mængden af spild. Og ikke mindst om at  medarbejderne kan yde deres bedste og få flere succesoplevelser. 

Det kan være en udfordring at skulle tænke i nye baner og være den første til at foreslå, at noget kunne gøres smartere.

Ofte er arbejdsprocesser forankret i en tradition om, at “sådan har vi altid gjort”. Det kan være svært at ændre på uhensigtsmæssige vaner og en forankret hverdagskultur. Men det lader sig gøre, når alle løfter i flok, og lærer det nye i fællesskab.

Et naturligt værktøj til procesoptimering og øget trivsel er at få beskrevet processerne i afdelingen. Få klarlagt de forskellige ansvarsområder.

Ud fra en værdistrømsanalyse, som er et visuelt redskab, har du mulighed for at danne dig et overblik over arbejdsprocessens flow. Visualiseringen af afdelingens arbejdsgange er med til at synliggøre, hvor der opstår spild. Den viser også, hvor der er potentiale for forbedringer. 

Ved at se tid som en ressource og minimere tidsspilde, vil der blive frigivet tid til udvikling og nytænkning. Fx. at der bliver mulighed for at tage nye opgaver ind og vækste.

Med andre ord, ved at kigge på afdelingens arbejdsprocesser og se på optimeringsmulighederne, vil det kunne ses på virksomhedens bundlinje og medarbejdertrivsel. 

Eksempel på en værdistrømsanalyse, der kan synliggøre
virksomhedens optimering af arbejdsprocesser

En værdistrømsanalyse bidrager til at visualisere virksomhedens optimering af arbejdsprocesser

Få hjælp til at skabe optimering af nye arbejdsprocesser, der er støttende for trivsel og effektivitet

Med afsæt i jeres ønske om optimering af arbejdsprocesser skræddersyr Budden Optimering et forløb, der strækker sig over en kortere eller længere periode. Forløbet vil i de fleste tilfælde tage udgangspunkt i en værdistrømsanalyse – for derefter at se på spildtid og områder, hvor nye vaner og arbejdsgange kan etableres.

Efterfølgende vil de nye arbejdsgange og rollefordelinger blive beskrevet, så alle i virksomheden kender deres rolle, og ved hvilken værdi de bidrager med i virksomheden.

Mange medarbejdere kan have svært ved forandringer, hvilket kan gøre nye tiltag svære at implementere.

LÆS MERE OM FORANDRINGSPROCESSER →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om optimering eller er interesseret i et forløb.