G-ZSTP8QQXVC

Oplever du, at nogle medarbejdere fortsætter med at arbejde som de hidtil har gjort i stedet for at tage den nye forandring til sig?

Kender du det, at man har stirret sig blind på et problem og har brug for et ekstra sæt øjne udefra?

Forandrings­processer

Modstand mod forandringer

Der behøver ikke være tale om kæmpestore sammenlægninger og fusioner, når man taler om forandringsprocesser. Forandringer i en virksomhed kan i ligeså høj grad være små tilpasninger eller organisatoriske forandringer, som fx. at medarbejderne skal rykke plads. 

Modstand mod forandringer bunder ofte i, at man som medarbejder sætter en ære i sit arbejde. At man udfører sit arbejde ud fra en overbevisning om, “at man gør det rigtigt”. Modstand mod forandringer handler derfor om, at man kan være bekymret for, om man har de rigtige kompetencer til at løse de nye opgaver.  Om man passer ind i det nye set-up, eller om man bliver overflødig og let kan afskediges.

Når man som virksomhed står overfor en forandringsproces, er det derfor vigtigt at inddrage medarbejderne.

Hvis medarbejderne føler sig usikre og tvivler på deres egen rolle, kan det gå ud over arbejdsmiljøet. Ved at involvere medarbejderne i de processer og ændringer, der sker, vil de have lettere ved at tage ejerskab, at håndtere nye udfordringer og finde mening i forandringen.

Få hjælp til forandringsprocesser – så nye tiltag mødes med forståelse fra omgivelserne
 

Forandringer kan være alt fra små tilpasninger til større sammenlægninger og fusioner.

Et forløb hos Budden Optimering vil derfor altid være et skræddersyet forløb. Forløbet tilpasses til jeres behov og ønsker. Forløbet vil i de fleste tilfælde tage udgangspunkt i afklarende samtaler og coaching af ledere og medarbejdere. Her vil jeg afdække virksomhedens udfordringer. 

Medarbejderne vil efter endt forløb imødekommen, føle sig forstået og finde mening i den implementerede forandring. 

Jeg yder også gerne rådgivning, hvis du som leder ønsker at køre processen på egen hånd.

Ændringer og nye tiltag kan ofte have indflydelse på arbejdsmiljøet og medarbejdertrivsel, da forandringer tit er forbundet med usikkerhed og nervøsitet.

LÆS MERE OM MEDARBEJDERTRIVSEL →

Skal vi samarbejde?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om forandringsprocesser eller er interesseret i et forløb.