G-ZSTP8QQXVC

Hvem er jeg

Rikke Budden

 

Jeg hjælper virksomheder med at skabe bedre resultater for mennesker på arbejdspladsen gennem processer og tilgange, hvor mental trivsel og bæredygtighed indgår. 

Når vi trives, er vi effektive. Når vi er effektive arbejder vi hensigtsmæssigt og målrettet, og kan lettere håndtere omstillinger eller udfordringer.

Jeg brænder for at bidrage til at opnå håndgribelige og tillidsvækkende forandringsprocesser, der styrker virksomheden, medarbejdere og ledere – samt optimere processer, forløb og arbejdsgange, så der forebygges mistrivsel og opnås energibesparelser – både miljømæssigt som på de personlige ressourcer. 

Mit fokus er at arbejde med trivsel og bæredygtighed gennem medinddragelse og en fælles forståelse af kerneopgaven. Fælles forståelse skal der nemlig til, for at vi kan lykkes med optimeringer og forandringsprocesser.

Kender du det?

Kender du til, at din  “to-do” liste med udviklingsopgaver, de opgaver, som kunne medvirke til at gøre det hele lidt bedre/mere optimalt/mere tilfredsstillende, bare ikke bliver gennemført?

Har du oplevet at stå i en situation, hvor du frustreret tænker: “Hvorfor er det lige, at alle ikke følger den nye procedure?”. 

Det kender jeg fra min tid som leder – og jeg har også en række løsninger til, hvordan du undgår at opleve disse ting igen og igen. 

Min baggrund

Jeg har mange års erfaring fra det administrative område – som medarbejder og siden som leder. 

Min spidskompetence, og det jeg holder mest af, er at implementere nye processer, der skaber større trivsel og sætter fokus på bæredygtighed. 

Jeg har, tidligere som medarbejder, oplevet mange situationer, hvor min effektivitet var helt i top – og når jeg har reflekteret over det, kommer jeg hver gang frem til, at det netop er når jeg oplever at mit arbejde har betydning for kerneopgaven i organisationen.

At min professionelle mening er vigtig, og jeg har indflydelse på mine opgaver og opgaveplanlægningen.

Som leder har jeg oplevet, hvad det betyder for resultatet, når jeg inddrager medarbejderne i beslutningsprocessen og når der skal træffes beslutninger, som får indflydelse på medarbejdernes arbejde.

Derfor lægger jeg altid vægt på at inddrage relevante dele af organisationen eller virksomheden i de strategiske indsatser, hvor jeg involveres som ekstern konsulent. 

Kun på den måde sikres, at der tages ejerskab, og at optimeringen eller omstillingsprocessen forankres i hele systemet.

Privat 

Efter flere år på lederposten, besluttede jeg at blive selvstændig med Budden Optimering, hvor jeg kan bidrage med at gøre en forskel, der kan mærkes – både på bundlinjen og for medarbejdernes trivsel. 

Jeg bor i Værløse med min mand. Vi har 2 voksne børn. 

Uddannelse og erhvervserfaring

Teoretisk uddannelse

  • Diplomuddannelse i Ledelse fra Københavns Professionshøjskole
    Proceskonsulentuddannelse hos Mannaz
  • Grunduddannelse i Enneagrammet ved Enneagramstedet
  • Prince2 certificeret hos Metier-Westergaard
  • Scrum Master certificeret hos VMEdu

Referencer

Mikael Rørth, professor, overlæge, dr.med., studieleder, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet:

“Jeg har som studieleder haft et forbilledligt samarbejde med Rikke”. “Rikke er kompetent, venlig og imødekommende.”

 

Mette Greisen, uddannelsesdirektør, Erhvervsakademiet Lillebælt:

Empatisk og involverende ledelsesstil

Analyserende, reflekterende og kommunikerende

 

Ole Hjort Willatzen, økonomi- og ressourcedirektør

God balance mellem fokus på medarbejdertrivsel og opgaveløsning

God medarbejderhåndtering

Erhvervserfaring

Lyngby-Taarbæk kommune, Center for Økonomi og Personale: Medvirkede ved planlægning og afvikling af arbejdsmiljøkonference

Erhvervsakademiet Lillebælt – fusioneret i 2018: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole:

– Synlig ledelse i studieadministrationen fordelt på fem lokationer i Odense og en lokation i Vejle
– Personaleledelse – rekruttering/opsigelse, forhandling, årlige medarbejdersamtaler, sparring og udvikling af den enkelte medarbejder
– Planlægning og afvikling af strategiworkshops
– Harmonisering af opgaveløsningen
– Procesoptimering
– Ansvarlig for organisationsændringer og konsolidering af en ny afdeling i forbindelse med sammenlægning af fem afdelinger – herunder udvikling af fælles kultur
Implementering af nye IT systemer og digitalisering af eksamen
– Budget- og økonomiansvar

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

– Tovholder for studienævnsmøder og aftagerpanelmøder, planlægning og afvikling
– Ansvarlig for rekrutteringsproces for aftagerpanel
– Ansættelse af studievejledere
– Ansvarlig for afdelingens kontorelever, bl.a. planlægning af uddannelsesforløb
– Procesoptimering
– Planlægning og koordinering af undervisning